Close

16/07/2016

Đầm dài form H

business-37Chất liệu: Vải Quắn-Hàn Quốc

Màu : Vải trắng in màu Rose quarz1

Mô tả:

  • Thân trước: Cổ tim lệch, có chồm vai, đường rã cong tạo form, có đường rã ngang eo kết hợp với nơ 3D cùng với vòng ngọc trai quanh eo , xẻ tà trước
  • Thân sau: tiếp nối vòng ngọc trai từ eo thân trước

Trang trí: Kết vòng ngọc trai quanh eo

BST Doanh nhân 2016 Liên quan