Close

19/07/2016

Đầm bút chì

business-4


Chất liệu: Vải quắn – Hàn quốc

Màu : Vải trắng in màu Green 3

Mô tả:

  • Thân trước: Cổ tim, có lá bầu, tay rô-đê, có đường rã ngang eo
  • Thân sau: Xẻ tà sau, đính nút đóng thủ công bằng vải cùng màu.

Trang trí: Kết hoa bằng dây khuy làm thủ công bằng vải cùng màu (đính ở cổ)

BST Doanh nhân 2016 Liên quan